Đóng
11Tháng 12

Giới thiệu

VẬT LIỆU HẠNH PHÚC

Phát triển Vật liệu Tre mới bổ sung và thay thế vật liệu gỗ truyền thống đang là cuộc cách mạng xanh trên toàn thế giới nhờ các đặc tính ưu việt và yếu tố bền vững từ Tre mang tới.

Ở Việt Nam, Tre là loại cây phổ biến và quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Không chỉ bảo vệ môi trường, Tre còn đem lại an sinh xã hội thông qua việc tạo ra thu nhập ổn định cho người dân vùng Tây Bắc…

Với mục tiêu phát triển “Vì sức khỏe con người và Trái đất”, Chúng tôi đầu tư và phát triển nguồn tài nguyên truyền thống dồi dào này để tạo ra những sản phẩm có giá trị bền vững.

Tại nhà máy BWG Mai Châu, chúng tôi nghiên cứu phát triển công nghệ cho vật liệu Tre mới, mỗi khi tạo ra Vật liệu Tre mới, góp phần tạo ra an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chúng tôi tự hào gọi đó là “Vật liệu hạnh phúc”. 

a2 copy

a5 copy copya6 copy copya4 copy copya3 copy copya1 copy