Hotline: (+84) 94 368 86 86 Email: info@bwg.vn VI/EN
Mai châu: triển vọng mới cho phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu

Mai châu: triển vọng mới cho phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu

Một trong những dự án mở ra nhiều triển vọng mới cho dân cư trên địa bàn huyện Mai Châu cùng các huyện lân cận và vùng Tây Bắc phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu quy mô lớn
Xem thêm
Moku Moku - mô hình nông nghiệp trọn chuỗi thành công nhất ở Nhật

Moku Moku - mô hình nông nghiệp trọn chuỗi thành công nhất ở Nhật

Một trong những dự án mở ra nhiều triển vọng mới cho dân cư trên địa bàn huyện Mai Châu cùng các huyện lân cận và vùng Tây Bắc phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu quy mô lớn
Xem thêm
Bamboo - Ván ngoài trời  bằng Tre

Bamboo - Ván ngoài trời bằng Tre

Một trong những dự án mở ra nhiều triển vọng mới cho dân cư trên địa bàn huyện Mai Châu cùng các huyện lân cận và vùng Tây Bắc phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu quy mô lớn
Xem thêm
Mai châu: triển vọng mới cho phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu

Mai châu: triển vọng mới cho phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu

Một trong những dự án mở ra nhiều triển vọng mới cho dân cư trên địa bàn huyện Mai Châu cùng các huyện lân cận và vùng Tây Bắc phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu quy mô lớn
Xem thêm

Đối tác

Liên hệ