Hotline: (+84) 94 368 86 86 Email: info@bwg.vn VI/EN
Ban Lãnh Đạo

Ban Lãnh Đạo

Một trong những thế mạnh của chúng tôi là việc Công ty sở hữu đội ngũ giàu kinh nghiệm nhất trong ngành sản xuất tre công nghiệp ở Việt Nam. Đội ngũ lãnh đạo nhà máy có nhiều năm làm việc ở môi trường làm việc quốc tế như Anh, Mỹ.

Ông Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch HĐQT

- Cử nhân tại Đại Học California State University of Long Beach, Mỹ.

- Kinh nghiệm: 15 năm kinh nghiệm tại Toyota Nexus (California, Mỹ), 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tre công nghiệp.

TS. Nguyen Trong Nghia – Thành viên HĐQT.

- Tiến sỹ tại trường ĐH University of Wales, Bangor, Nghiên cứu sau tiến sỹ tại trường Đại Học Manchester, Anh.

- Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, 6 năm trong lĩnh vực sản xuất tre công nghiệp.

Ông Nguyễn Công Khải, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.

- Kỹ sư trường ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội,

- Kinh nghiệm: 5 năm quản lý trong ngành mỏ địa chất, 06 năm kinh nghiệm trong sản xuất tre công nghiệp.

Ông Bùi Công Thuyên - Thành viên HĐQT

- Cử nhân Nhạc Viện Hà Nội.

- Kinh nghiệm: 08 năm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính ngân hàng và 06 năm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm tre. 

Ông Nguyễn Huy Quảng - Thành viên HĐQT

- Cử nhân kế toán Trường Đại Học Thương Mại Hà Nội.

- Kinh nghiệm: 10 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán, 06 năm trong quản lý tài chính kế toán trong lĩnh vực sản xuất tre công nghiệp.


Đối tác

Liên hệ