Hotline: (+84) 94 368 86 86 Email: info@bwg.vn VI/EN
Tuyển dụng

Tuyển dụng

CÔNG VIỆC TẠI BWG:  

Chúng tôi coi con người là yếu tố quan trọng nhất góp phần vào sự thành công và phát triển bền vững. Do đó, chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi thành viên để phát huy hết khả năng tiềm năng của họ. Khi đó, các nhân viên có thể vừa phát triển sự nghiệp cá nhân, đồng thời đóng góp cho sự thịnh vượng của Công ty và cộng đồng.

Chúng tôi xây dựng văn hóa dựa trên việc chia sẻ các giá trị và tinh thần làm việc nhóm, trong đó mỗi thành viên của Công ty có những mục tiêu rất cụ thể, chiến lược và kế hoạch hành động của Công ty trong mọi giai đoạn phát triển. Sau đó, mỗi cá nhân sẽ cống hiến hết mình với tinh thần Samurai: trung thành tuyệt đối, không bỏ cuộc và cống hiến trọn đời vì thành công của nhóm và vì sự phát triển của cộng đồng.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục, chúng tôi luôn mong muốn được chào đón những cá nhân tài năng tham gia nhóm của chúng tôi để thực hiện sứ mệnh của công ty. Nâng cao sức khỏe của con người và Trái đất, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân tộc ở Tây Bắc Việt Nam.

Nếu bạn cảm thấy đây là ngôi nhà thứ hai của mình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại: hr.stdgroup@gmail.com.


Đối tác

Liên hệ